Educating for 35 049 days
People

dr Aneta Chodakowska (Kaczyńska)

Assistant Professor of Poznań University of Economics and Business since 2017

 

Google Scholar

Scientific interest and research areas

 

 • fiscal federalism
 • inter-municipal cooperation
 • local public finance
 • public economics


Acquired research grants underway

 


 • "Hazard models in the analysis of economic, social and political factors of inter-municipal cooperation" - a scientific activity carried out under the MINIATURE 3 competition for individual scientific activities announced by the National Science Center of Poland, project manager
 • "Readiness of the local government to function in the conditions of the New Economy" - a scientific project within the framework of the Regional Initiative of Excellence for 2019-2022 in the project "Economics in the face of the New Economy", member of the team

Publications
 • Chodakowska, A., Kańduła, S., Przybylska, J. (2022). Jak polskie gminy radzą sobie z cyberbezpieczeństwem – wyniki badań własnych. Kontrola Państwowa, 1, 129-148, https://doi.org/10.53122/ISSN.0452-5027/2022.1.08.
 • Chodakowska, A., Kańduła, S., Przybylska, J. (2022). Cybersecurity in the Local Government Sector in Poland: More Work Needs to be Done. Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 20(1), 161-192, https://doi.org/10.4335/20.1.161-192(2022).
 • Chodakowska, A., Banaszewska, M., Bischoff, I, Bode, E. (2022). Does inter-municipal cooperation help improve local economicperformance? – Evidence from Poland. Regional Science and Urban Economics, 92, 1-15, https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2021.103748.
 • Chodakowska, A. (2021). Do Inter-Municipal Cooperation Unions Differ in Their Policies Depending on Their Size? Evidence from Poland. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 5(356), 26–59. https://doi.org/10.18778/0208-6018.356.03
 • Kaczyńska, A., Kańduła, S., Przybylska, J. (2021). Transformacja cyfrowa z punktu widzenia samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 65(1), 27-46, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15584_nsawg_2021_1_2.
 • Kaczyńska, A. (2020). Inter Municipal Cooperation in Education as a Possible Remedy for Current Difficulties of Local Government in Poland. Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis, 5(530), 101-125, 

  https://doi.org/10.18778/0208-6018.350.06

 • Kaczynska, A., Banaszewska, M., Bischoff, I., Wolfschuetz, E. (2020). Does inter-municipal cooperation help improve local economic performance? – Evidence from Poland, MAGKS Papers on Economics, 202006, Philipps-Universität Marburg, Faculty of Business Administration and Economics, Department of Economics (Volkswirtschaftliche Abteilung).
 • Kaczynska, A., Bischoff, I., Frank, B., Gawronski, S., Hybka, M.,  Kusa, N., Kurzepa-Dedo, K. (2019). Akzeptanz für Entscheidungen der EU in Deutschland und Polen – Evidenz aus einem Survey-Experiment unter Studierenden, List Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik.
 • Kaczyńska, A. (2017). Oświata i wychowanie jako zadanie publiczne gmin. Czynniki wpływające na efektywność wydatków budżetowych. Warszawa: CeDeWu.
 • Kaczyńska, A. (2017). Polish local governments’ budget in the face of the reform of the education system. 2017 New York City International Academic Conference on Business & Economics, New York, USA.
 • Kaczyńska, A., Hybka, M.M. (2016). Financing Primary Education in Poland at the Municipal Level – Challenges, Risks and Outcomes. 2nd International Conference on the Institutional Leadership, Learning and Teaching at University of Cambridge, Cambridge, UK.
 • Kaczyńska, A. (2016). Ocena konstrukcji algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej przekazywanej gminom, w: Szołno-Koguc, J., Wójtowicz, K. (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy i wyzwania finansów publicznych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kaczyńska, A. (2016). The efficiency of public spending on primary education in the Greater Poland Voivodeship, ABRM-6th International Conference on Restructuring of the Global Economy in Oxford, The Business and Management Review, vol. 7, no. 5.
 • Kaczyńska, A. (2016). Czynniki wpływające na wysokość dochodów budżetowych z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT) w państwach Unii Europejskiej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(4), 105-122, https://www.researchgate.net/publication/303825154_Aneta_Kaczynska 
 • Kaczyńska, A. (2016). Oświata i wychowanie w gminach powiatu poznańskiego – efektywność alokowanych środków publicznych, w: Lis, K., Milewska, E., Olszewski, J., Rymaniak, J. (red.), Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty rozwoju lokalnego, Tarbonus Sp. z o.o., Kraków-Poznań.
 • Kaczyńska, A. (2015). Performance of the municipalities from the Poznań county in the field of public educational expenditures, 13th Students’ Science Conference, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Kaczyńska, A. (2014). Źródła dochodów budżetu Unii Europejskiej – stan obecny, słabości i proponowane rozwiązania. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(6), https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171297841.
 • Kaczyńska, A. (2014). Zmiany efektywności największych banków funkcjonujących w Polsce w warunkach kryzysu finansowego, w: Krzysztofek, A. (red.), Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu, Kraków: AT Wydawnictwo.

 

 

Awards


 • 1st place in the 20th edition of the Competition for the best BA thesis organized by the Poznań University of Economics and Business University of Economics Foundation;
 • 3rd place in the 23rd edition of the Competition for the best doctoral dissertation organized by the Poznań University of Economics and Business Foundation;
 • Second degree individual award for original and creative scientific achievements in the academic year 2016/2017 - for the monograph "Education as a public task of municipalities. Factors determining the efficiency of budgetary expenses ", Publisher CedeWu Sp. z o.o.

 

Foreign research internships


 • 01/03/2020 - 14/03/2020 - research internship at the University of Kassel (Institute of Economics, Public Economics Unit) under the research grant " Hazard models in the analysis of economic, social and political factors of inter-municipal cooperation"
 • 01/11/2019 - 22/12/2019 - research internship as a guest researcher at the University of Kassel (Institute of Economics, Public Economics Unit)
 • 01/11/2018 - 23/12/2018 - research internship as a guest researcher at the University of Kassel (Institute of Economics, Public Economics Unit)
 • 01/05/2018 - 30/06/2018 - research internship as a guest researcher at the University of Kassel (Institute of Economics, Public Economics Unit)

 

Certificates


 • Business English Certificate Higher
 • First Certificate in English
 • SAP TERP10

  

Didactics

 


 • Corporate Taxation 
 • Public finance
 • Financing of social services
 • Fundamentals of Finance
 • Public Finance and Taxation
 • Public economics (University of Kassel guest researcher)
 • Tax systems
Contact
room: 207a C
(061) 854 38 72
aneta.kaczynska@ue.poznan.pl