PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ

 

10.2019 – obecnie Asystent w Katedrze Finansów Publicznych, Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

06.2019 Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

Tytuł pracy doktorskiej: Efekt kontynuacji i odwrócenia stóp zwrotu oraz wybrane anomalie kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1995–2017

Promotor: dr hab. Eryk Łon, prof. UEP

 

10.2016 – 06.2019 Doktorant w Katedrze Finansów Publicznych, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

07.2016 Uzyskanie tytułu zawodowego magistra, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: finanse i rachunkowość, specjalność: zarządzanie finansami prywatnymi

Promotor: dr hab. Eryk Łon, prof. UEP

 

07.2014 Uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność: biznes międzynarodowy

Promotor: dr hab. Konrad Sobański