Staff

dr Maciej Szczepkowski

Magister nauk społecznych.

Wykształcenie:
 • Studia doktoranckie (2013-obecnie)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania; Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych oraz Katedra Finansów Przedsiębiorstw
 • Studia magisterskie (2011-2013)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Obszary badawcze:
 • strategie podatkowe przedsiębiorstw,
 • opodatkowanie w ujęciu międzynarodowym,
 • specjalne strefy ekonomiczne,
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • podatki majątkowe,
 • finanse samorządu terytorialnego.

Prowadzone zajęcia:
 • finanse,
 • finanse przedsiębiorstw,
 • podatki i strategie podatkowe.

Wybrane publikacje:
 • Szczepkowski, M., 2016, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Czeskiej na tle Europy Środkowo-Wschodniej., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 439, s. 335-343,
 • Szczepkowski, M., 2016, Znaczenie podatków majątkowych w dochodach miast regionu Nowej Anglii, Studia i Prace - Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego , 2 (26)/2015 , s. 91-104,
 • Szczepkowski, M., 2015, Strefy wolnego handlu w Rumunii na tle rozwiązań światowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 402, s. 368-377,
 • Szczepkowski, M., 2014, Zasadność opodatkowania majątku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 346, s. 299-311.

Zainteresowania pozanaukowe:
 • turystyka rowerowa,
 • motoryzacja,
 • polityka międzynarodowa,
 • koszykówka,
 • piłka nożna.
e-mail: maciej.szczepkowski@ue.poznan.pl