Dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, prof. UEP została wybrana do Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pani Profesor reprezentuje nauki o zarządzaniu i jakości.