W dniach 21-22.09.2020 dr Aleksandra Hauke-Lopes, dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek i dr Marcin Wieczerzycki wzięli udział w wirtualnej konferencji CINet organizowanej przez Politechnikę w Mediolanie (School of Management). W trakcie konferencji zaprezentowali artykuł: „Value Appropriation by Network Organizations in Digital Economy”.

W dniach 3-4.09.2020 prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, prof. UEP, dr Aleksandra Hauke-Lopes oraz dr Łukasz Małys wzięli udział w międzynarodowej konferencji „IMP 2020 Virutal”, organizowanej przez Industrial Marketing and Purchasing Group oraz Uniwersytet w Örebro (Szwecja). 
W trakcie konferencji pracownicy Katedry prezentowali trzy artykuły: 
  • „The impact of company’s attitude to network position development on phases of its internationalisation proces” (autorzy K. Fonfara, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek), 
  • „Network relationships and value appropriation during the formation of a new digitized company” (autorzy: A. Hauke-Lopes, M. Ratajczak-Mrozek, M. Wieczerzycki),
  • „Resource Interaction: Towards acommon understanding? (autorzy N. Hasche, K. Hedvall, F. Prenkert, M. H. Abrahamsen, H. Aramo-Immonen, E. Baraldi, R. Bocconcelli, P. Carlborg, J. Eklinder Frick, D. Harrison, L. Huang, L. Huemer, J. Kask, A. Pagano, A. Perna, L. Poblete, M. Ratajczak-Mrozek, S. Wagrell). 
Ponadto M. Ratajczak-Mrozek przewodniczyła sesji International Business: Dynamics of Internationalisation Processes.