Dr Tomasz Grzegorczyk z Katedry Zarządzania Międzynarodowego opublikował artykuł w czasopiśmie "Journal of High Technology Management Research" (70 pkt.). Artykuł pt. "Managing intellectual property: Strategies for patent holders" jest przeglądem literatury poświęconym strategiom zarządzania własnością intelektualną z perspektywy posiadaczy patentów. Do analizowanych strategii należą: wykorzystanie siły rynkowej, sprzedaż, licencjonowanie, udział w zasobie patentowym, współpraca, darowanie, wzajemne blokowanie (odstraszanie) oraz zachowanie w tajemnicy i ujawnienie. 


Artykuł dostępny jest pod adresem:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1047831020300055