Aktualnie seminaria naukowe Katedry Statystyki odbywają się na platformie MS Teams w środy, o godz. 10:00. Osoby zainteresowane udziałem w seminariach w sposób zdalny prosimy o kontakt.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w seminariach Katedry Statystyki oraz zaprezentowaniem własnych badań, prosimy o kontakt z dr hab. Grażyną Dehnel, prof. nadzw. UEP (grazyna.dehnel@ue.poznan.pl).
Serdecznie zapraszamy!


Data Referent Tytuł wystąpienia 
   Semestr zimowy
2019.10.08dr Maciej BeręsewiczEstimation of the number of irregular migrants in Poland using bayesian non-linear hierarchical models
2019.10.23*prof. dr hab. Elżbieta GołataStarzenie się ludności Polski, przyczyny i konsekwencje
2019.10.29dr Łukasz WawrowskiData-driven transformations in small area estimation of poverty
2019.11.20*dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEPOcena działalności małych przedsiębiorstw w świetle statystyki małych obszarów
2019.12.11*dr Łukasz Wawrowski  Estymacja pośrednia ubóstwa na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce
2020.01.07dr Kamil WilakBezrobocie pozorne i bierne w Polsce w latach 2010-2018
2020.01.14dr Wojciech RoszkaSyntetyczna rekonstrukcja z wykorzystaniem metody IPF
2020.01.22*dr Maciej BeręsewiczEstimation of the size of irregular migration using bayesian non-linear mixed models
2020.01.28dr Tomasz KlimanekZastosowanie metod teorii grafów w przetwarzaniu, wizualizacji i analizie danych dotyczących dojazdów do pracy w Polsce
   Semestr letni
2020.04.08dr Maciej Beręsewicz i dr Robert Pater Improving Polish job vacancy statistics using administrative and online data
2020.04.22*dr Wojciech Roszka 
2020.05.05dr Łukasz Wawrowski 
2020.05.19dr Maciej Beręsewicz 
2020.05.27*dr Kamil Wilak 
* seminarium odbywa się o godzinie 17:30 w sali A1.33 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 w Poznaniu