Educating for 35 010 days
Conferences

Expert meeting on Statistical Data Confidentiality - 2021

01 - 03.12.2021

W dniach 1- 3 grudnia 2021 roku odbyło się Expert Meeting on Statistical Data Confidentiality, którego organizatorami byli EUROSTAT oraz Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE), a także Katedra Statystyki UEP we współpracy z GUS oraz Urzędem Statystycznym w Poznaniu. Jest to cykliczna konferencja organizowana przez różne ośrodki na świecie. Tym razem jako miejsce spotkania wybrano Poznań. 

 

Konferencja poświęcona była poufności danych statystycznych i związanym tym wyzwaniom stojącym przede wszystkim przed statystyką publiczną we wszystkich krajach. Tematyka konferencji obejmowała następujące obszary:  

  • dostęp do mikrodanych, ich ochrona,
  • ocena ryzyka ujawnienia danych,
  • narzędzia informatyczne dedykowane różnym aspektom poufności danych statystycznych,
  • problem odpowiedzialności statystyki publicznej w obszarze komunikowania użytkownikom danych statystycznych o konieczności stosowania metod i narzędzi ochrony danych oraz  związany z tym proces edukacji odbiorców danych.

 

W konferencji wzięło udział ponad 220 uczestników, co uczyniło to spotkanie największym w jego dotychczasowej historii. Do Komitetu Organizacyjnego w składzie którego zasiadali przedstawiciele międzynarodowych instytucji, takich jak: UNECE, EUROSTAT, Statistics Canada, Statistics Netherlands, Statistics Finland, Destatis oraz ośrodków akademickich USA i Hiszpanii,  zostali włączeni pracownicy Katedry Statystyki UEP: dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP, dr hab. Tomasz Klimanek, prof. UEP oraz dr hab. Marcin Szymkowiak, prof. UEP.

 

Konferencję zorganizowano w formie hybrydowej


Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:


https://unece.org/statistics/events/SDC2021