Komitet Naukowy oraz Dyrektor Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej prof. dr hab. Krzysztof Malaga zapraszają na
IX Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego
"Matematyka i informatyka na usługach ekonomii"
Poznań, 25.09.2020