Zaproszeni goście:
  • Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary 
  • Dr Dominik Rozkrut, Prezes GUS