Adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Marketingu Produktu
al. Niepodległości 10,
61-875 Poznań

telefon: 61 856 94 52 lub 856 94 24
fax: 61 856 94 34
e-mail: kmp@ue.poznan.pl