Przedstawicielki Instytutu Nauk o Jakości: dr inż. K. Wiszumirska, dr inż. J. Witczak oraz dr hab. inż. Patrycja Wojciechowska, od 2022 roku wchodzą w skład rady ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego.

Polski Pakt Plastikowy jest częścią globalnej sieci Plastics Pact koordynowanej przez Fundację Ellen MacArthur. Jest pierwszą taką inicjatywą w Europie Środkowo-Wschodniej i ósmym Paktem krajowym na świecie. Polski Pakt Plastikowy łączy firmy i organizacje związane z łańcuchem wartości tworzyw sztucznych, aby wspólnie pracować nad zamknięciem obiegu plastiku w Polsce. Więcej informacji: https://paktplastikowy.pl/czlonkowie/

W ramach pracy eksperckiej dr inż. K. Wiszumirska oraz dr hab. inż. Patrycja Wojciechowska brały udział w przygotowaniu dokumentu „Kryteria klasyfikacji opakowań nadających się do recyklingu mechanicznego w praktyce i na dużą skalę” Polskiego Paktu Plastikowego. Dokument jest dostępny na stronie: https://paktplastikowy.pl/wp-content/uploads/2022/08/PPP_Kryteria-klasyfikacji-opakowan-nadajacych-sie-do-recyklingu_-final-1.pdf.

Dr inż. K. Wiszumirska oraz dr hab. inż. Patrycja Wojciechowska, w ramach prac w grupie roboczej ds. recyklingu Polskiego Paktu Plastikowego uczestniczyły także w opracowaniu dokumentu będącego polską adaptacją „ 9 Golden Design Rules" Forum Dóbr Konsumenckich. "9 Złotych Zasadach Projektowania. Wytyczne zamykania obiegu opakowań w tworzyw sztucznych” ma na celu przeniesienie wymogów globalnych na polski rynek, z uwzględnieniem naszych lokalnych uwarunkowań. Dokument jest dostępny na stronie: https://paktplastikowy.pl/wp-content/uploads/2022/10/PPP_9ZZP_FIN.pdf

Dnia 1 grudnia 2022 r. odbyło się w Warszawie V Forum Polskiego Paktu Plastikowego, podczas którego Członkowie, Członkowie Wspierający i Rada Ekspertów Paktu spotkali się, by wspólnie opracować strategię działań na 2023 rok. Dyskusje moderowały m.in.: dr inż. Karolina Wiszumirska dr inż. Joanna Witczak. Więcej informacji na stronie: https://paktplastikowy.pl/polski-pakt-plastikowy-na-precop-27-2/