Dnia 24 listopada 2022 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Szutowskiej na temat: „Projektowanie innowacyjnego produktu na przykładzie fermentowanego soku z jarmużu”.

Promotorem rozprawy była dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, prof. UEP, promotorem pomocniczym dr Iga Rybicka. Recenzentami byli dr hab. inż. Joanna Banach, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, dr hab. inż. Michał Halagarda, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Jakości Produktów Żywnościowych, prof. inż. Aleksandra Wilczyńska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra Zarządzania Jakością.

Uchwałą Rady Awansów Naukowych UEP z dnia 9 grudnia 2022 r. został nadany pani mgr Julii Szutowskiej stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Gratulacje dla Pani Doktor i Promotorek!