News

WYBÓR SEMINARIUM

18-24 maja 2020 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Studentów II roku studiów inżynierskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) I stopnia w zakresie nauk o jakości
oraz 
Studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia (poinżynierskich) w zakresie nauk o jakości 
na seminaria prowadzone przez pracowników naszej Katedry.

Szczegółowy wykaz tematów seminariów znajduje się w pliku pdf do pobrania tutaj.

Wybory seminariów odbywają się z wykorzystaniem Internetowego Systemu Wyboru Seminarium (podobnie, jak przy wyborze specjalności). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej BOS oraz w załączniku. Studenci dokonują wyboru w dniach 18- 24 maja br.

Studenci kontaktują się z prowadzącym seminarium za pomocą poczty elektronicznej i po akceptacji promotora dokonują wyboru w systemie internetowym.

Liczebność grupy seminaryjnej wynosi 12 osób zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.