Komunikaty

KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH

terminy zajęć organizacyjnych i podział na grupy
Zajęcia organizacyjne z przedmiotu Kształtowanie Jakości Wyrobów Przemysłowych - ćwiczenia  dla specjalności KJPP (3 rok, sem. 6)
odbędą się w dniu 24.02.2018 (poniedziałek) w sali 01B-04B (suterena budynku B, wejście B1) w następujących godzinach:
- grupa dr Wiszumirskiej –  o godzinie 10:00;
- obie grupy dr Biegańskiej – zajęcia organizacyjne o godzinie 12:00

Zapisy do grup dostępne będą jutro od godziny 10:00 online http://towaroznawstwo.pl/user/
Proszę wpisać 0 (zero) zamiast nr PESEL!!!

Na zajęciach organizacyjnych obecność jest obowiązkowa.