Komunikaty

TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA PRODUKCJI OPAKOWAŃ

EGZAMIN POPRAWKOWY
egzamin poprawkowy
Egzamin poprawkowy z Technologii i Inżynierii Produkcji Opakowań z prof. R. Dobrucką odbędzie się w czwartek 20 lutego o godzinie 10.00-11.00 w sali seminaryjnej Katedry 027.