Międzynarodowa Organizacja European Association of Real Estate Professions – CEPI z siedzibą w Brukseli (www.cepi.eu) przyznała naszej Uczelni certyfikat CEPI Eur dla specjalności zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, która jest realizowana na kierunku zarządzanie na studiach drugiego stopnia.

 

Certyfikat jest potwierdzeniem kształcenia przyszłych pośredników i zarządców nieruchomości zgodnie z rekomendacjami European Association of Real Estate Professions (Eureduc Program).

 

Zadaniem organizacji jest harmonizacja europejskiego rynku wewnętrznego, prowadząca do zgodnych systemów edukacji między różnymi krajami Unii Europejskiej, które są akceptowane przez wszystkie zainteresowane strony. Edukacja stanowi rdzeń misji CEPI, który przybiera różne formy kształcenia: akademickie, zawodowe oraz ustawiczne i oferuje profesjonalistom z branży nieruchomości możliwość doskonalenia kompetencji we wszystkich aspektach europejskiego rynku nieruchomości. European Association of Real Estate Professions dąży do doskonalenia standardów w zawodach związanych z nieruchomościami promując, aby pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami były prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów o wysokich standardach etycznych.

 

Przyznanie certyfikatu jest uznaniem dla starań, jakie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu czyni na rzecz jakości dydaktyki i współpracy z międzynarodowymi organizacjami.

 

Absolwenci specjalności zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami kończący studia w roku akademickim 2021/2022 będą mogli otrzymać imienny certyfikat wraz z dyplomem ukończenia studiów.

Oprócz certyfikatu CEPI umożliwia jego posiadaczowi możliwość odbywania praktyki u europejskich pośredników i zarządców współpracujących z tą organizacją.

 

Nad przygotowaniem całościowej i spójnej z wymogami obu stron dokumentacji pracował zespół pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości w składzie: dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. UEP, dr Maciej Koszel, dr Anna Mazurczak oraz dr Łukasz Strączkowski.