Educating for 35 009 days
Home

dr Katarzyna Suszyńska


Przebieg kariery


2014 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych

2008 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia podyplomowe (gospodarka nieruchomościami, specjalność: wycena nieruchomości)

2007 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (zarządzanie)

2007 - Uniwersytet im. A. Mickiewicza (skandynawistyka)
Pełnione funkcje


od 2021 - ekspert Krajowego Zasobu Nieruchomości

od 2021 - członek Rady Programowej Stowarzyszenia Właścicieli Mieszkań na Wynajem "Mieszkanicznik"

od 2020 - członek zarządu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2020-2023 - wykonawca w projekcie NCBiR "Tokenizacja nieruchomości"

2020-2021 - wykonawca w projekcie RID "Znaczenie technologii cyfrowych w rozwoju nowych form zamieszkania w Europie"

2017 - 2019 promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr M. Boruty „Determinanty efektywności inwestowania w komercyjne domy seniora w Polsce”;

2017 - 2019 - wykonawca w projekcie badawczym NCN "Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce";

2017 członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania;

 


Zainteresowania naukowe


- budownictwo społeczne,

- rynek mieszkaniowy w teorii i w praktyce,

- rozwój rynku najmu,

- zachodnie rynki mieszkaniowe,

sharing economy, 

- polityka mieszkaniowa,

- kooperatywy mieszkaniowe
PublikacjeHobby


- kraje skandynawskie (kultura, języki, film),

- literatura skandynawska XX w.,

- języki obce  

 pokój 1127 Collegium Altum