Przebieg kariery


2010 - tytuł zawodowy licencjata uzyskany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; specjalność: Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami

2012 - tytuł zawodowy licencjata uzyskany na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierunek: Gospodarka Przestrzenna

2012 - tytuł zawodowy magistra uzyskany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; specjalność: Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami

2017 - stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuZatrudnienie


2012 - 2016 - doktorant w Katedrze Zarządzania Strategicznego
2017 - asystent w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości
2018 - adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości

Dydaktyka

 • Biznes plan
 • Informacje o nieruchomościach w procesie wyceny 
 • Innovative project management
 • Obsługa rynku nieruchomości
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Przestrzenne i ekonomiczne aspekty gospodarki nieruchomościami
 • Przygotowanie inwest-planu
 • Smart city

Pełnione funkcje


Obecnie:

 • koordynator ECTS studiów w zakresie Zarządzania
 • członek zespołu ds. studiów w zakresie Zarządzanie
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego "Propertus"

Wcześniej:

 • Członek Rady Doktorantów UEP w 2014 roku
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych – Podkomisji ds. Turystyki i Wczasów
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania
 • Członek Wydziałowej Komisji Programowej na Wydziale Zarządzania
 • Członek Wydziałowej Komisji Promocji na Wydziale Zarządzania

Zainteresowania naukowe


 • Funkcjonowanie miast i aglomeracji
 • Współczesne kierunki rozwoju rynku mieszkaniowego
 • Zrównoważony rozwój
 • Inteligentne miasta - smart cities

Publikacje


Hobby

 • Architektura i urbanistyka
 • Gitara
 • Kolarstwo
 • Literatura współczesna