Przebieg kariery


2019             –  obrona dysertacji doktorskiej z wyróżnieniem Rady
                        Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
                        w Poznaniu,
                        uzyskanie stopnia naukowego doktora,
2014
- 2019 –  studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
                        Ekonomicznego w Poznaniu
,
2012 - 2014 –  studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
                        Ekonomicznego w Poznaniu,
                        kierunek: Zarządzanie,
                        specjalność: Wycena Nieruchomości,
2009 - 2012 –  studia licencjackie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i
                        Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
                        kierunek: Ekonomia,
            
            specjalność: ekonomia menedżerska.Zainteresowania naukowe


- Senior housing,
- Wycena nieruchomości,
- Procesy inwestycyjne na rynku nieruchomości.Publikacje