Studenckie Koło Naukowe Jakości "Qualitas" działa przy Katedrze Zarządzania Jakością w Instytucie Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnym opiekunem Koła Naukowego jest dr inż. Katarzyna Joachimiak-Lechman


SKN Qualitas powstał w 2000 roku przy Katedrze Ekonomiki Jakości na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opiekunem Koła Naukowego został dr inż. Jacek Łuczak.


W naszym Kole Naukowym uczestniczą studenci, którzy interesują się tematyką zarządzania jakością i tematami pokrewnymi. Aktualnie „Qualitas”  liczy około 20 studentów!

 

Nasz cel

Naszym głównym celem jest poszerzanie praktycznej i teoretycznej wiedzy dotyczącej systemów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania organizacjami w odniesieniu do jakości, środowiska i bhp.

 

Rozwijamy również umiejętności studentów w zakresie systemowego podejścia do zarządzania poprzez realizację prac badawczych oraz nawiązanie współpracy ze studentami i organizacjami z kraju i z zagranicy.

 

Działalność

SKN Qualitas zajmuje się przede wszystkim:

  • organizacją szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji oraz różnego rodzaju wyjazdów studyjnych,
  • uczestnictwem w wydarzeniach przygotowywanych przez inne organizacje,
  • współpraca z innymi Studenckimi Kołami Naukowymi,
  • nawiązywaniem kontaktów z autorytetami zajmującymi się problematyką zarządzania jakością i pokrewną.

Dołącz do Nas!

Interesujesz się tematyką związaną z zarządzaniem jakością?

Dołącz do Nas!
Jak to zrobić? 

To proste wystarczy wysłać e-mail pod adres: qualitas@ue.poznan.pl, lub pojawić się na naszym spotkaniu!