Educating for 35 010 days
Aktualności

Rok 2003

Archiwum roku 2003

23-25 października 2003 r.
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw", zorganizowana przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Swój artykuł zaprezentował:

  • prof. dr hab. H. Sobolewski: Restrukturyzacja prywatyzacyjna w przemyśle. Ilościowe aspekty przekształceń własnościowych w latach 1990-2000.

Lipiec 2003 r.
Wydanie książki "Monitorowanie otoczenia - przepływ i bezpieczeństwo informacji, w stronę inteligencji przedsiębiorstwa", pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecinskiego, Zakamycze, Kraków 2003. Swój rozdział opracował:

  • dr C. Kochalski: Rola informacji kosztowej w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem przemysłowym.

18 czerwca 2003 r.
IV Konferencja Naukowa "Budżetowanie działalności jednostek gospdarczych - teoria i praktyka", zorganizowana przez Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie. Swój artykuł zaprezentował:

  • dr C. Kochalski: Informacje o kosztach korzyści dostarczanych klientom, a zarządzanie strategiczne przedsiebiorstwem przemysłowym.

16 czerwca 2003 r.
IV Sympozjum Naukowe "Rola informacji w procesie zarządzania zmianami", zorganizowane przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Swój artykuł zaprezentował:

  • dr C. Kochalski: Rola informacji kosztowej w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem przemyslowym.

9-11 czerwca 2003 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie wartoscią przedsiębiorstwa 2003", zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swoje artykuły zaprezentowali:

  • prof. dr hab. M. Hamrol: Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw - wybrane modele,
  • mgr J. Nowicki: Rynkowa wartość dodana jako miernik wartości dla akcjonariuszy.

9-11 kwietnia 2003 r.
Konferencja "Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw", zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swoje artykuły zaprezentowali:

  • prof. dr hab. M. Hamrol i mgr G. Mikołajewicz: Analiza fundamentalna i jej wykorzystanie w rekomendacjach biur maklerskich,
  • dr C. Kochalski: Przydatność standardowej analizy wskaźnikowej przy ocenie wyników działalności spółek giełdowych.