Wykształcenie

-      2012 – 2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – doktor nauk ekonomicznych

-      2015 – 2016 Okan University, Stambuł, Turcja, Erasmus – kierunek: financial analysis,

-      2011 – 2012 Nanjing University, Nanjing, Chiny - International MBA (jeden semestr)

-      2010 – 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – magister ekonomii

-      2009 – 2010 Universite de Picardie Jules Verne, Amiens, Francja, Erasmus – kierunek: economie,

-      2007 – 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – licencjat ekonomii


Osiągnięcia naukowe

 

-      Autor ponad 50 publikacji naukowych z obszaru finansów, ekonomii i zarządzania

-      Autor 6 publikacji naukowych posiadających współczynnik ważności impact factor

-      Samodzielny autor monografii naukowej “Innovation and market value”

-      Kierownik i wykonawca w trzech grantach Narodowego Centrum Nauki

-      Główny wykonawca w grancie międzynarodowym

-      Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych, w tym czasopisma Financial Forum

-      Recenzent w wielu czasopismach naukowych, w tym czasopisma International Journal of Comparative Management

-      Członek międzynarodowych organizacji naukowych, w tym: Eurasia Business and Economics Society oraz Global International Scientific Analytical Project z siedzibą w Londynie

-      Autor podwójnie wyróżnionej rozprawy doktorskiej pt. „The impact of innovation on the market value of tourism enterprises”

-      Członek licznych komisji (m.in. ds. strategii, nostryfikacji dyplomów, rekrutacyjnej) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

-      Uczestnik blisko 40 konferencji naukowych

-      Uczestnik stypendiów naukowych we Francji, Chinach i Turcji

 

Problematyka badawcza

-      wycena przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części

-      modelowanie zmian wartości dla akcjonariuszy

-      zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

-      ekonometryczne modelowanie procesów

-      analiza i ocena ekonomiczno-finansowa działalności przedsiębiorstw

-      zarządzanie projektami innowacyjnymi

-      modelowanie efektów finansowych wprowadzania innowacji

-      zarządzanie procesami innowacyjnymi poprzez podnoszenie jakości decyzji

-      analiza projektów inwestycyjnych

-      analiza efektywności ekonomicznej przedsięwzięć́ inwestycyjnych

-      zaawansowane metody statystycznej analizy danych


Dydaktyka

-      analiza finansowa

-      zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

-      controlling

-      analiza strategiczna kosztów

-      financial analysis

-      opiekun koła naukowego SKN Controlling


Osiągnięcie i nagrody


-      2019 - Indywidualna Nagroda I Stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

-      2018 - Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 15, pt. "Jakość decyzji w procesie innowacyjnym w przedsiębiorstwach biotechnologicznych" (kierownik)

-      2016 - Stypendium doktoranckie fundacji Narodowego Banku Polskiego. Wyróżnieniem uhonorowano 8 doktorantów w skali kraju

-      2016 – Międzynarodowy projekt badawczy prowadzony na podstawie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Okan University w Stambule (główny wykonawca)

-      2015 - Stypendium doktoranckie fundacji Narodowego Banku Polskiego. Wyróżnieniem uhonorowano 6 doktorantów w skali kraju

-      2014-2016 – Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 7, pt. „Wpływ innowacji na wartość przedsiębiorstw hotelarskich” (kierownik)

-      2013-2015 - Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 4, pt. „Jakość pracy w procesie budowania potencjału konkurencyjnego w gospodarce turystycznej” (wykonawca)

-      2012, 2013, 2014, 2015 – czterokrotnie – Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

-      2012, 2013, 2014, 2015 – czterokrotnie – Stypendium na dofinansowanie zadań projakościowych przyznawane przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

Współpraca z praktyką gospodarczą

-      przygotowanie kilkudziesięciu opinii dotyczących m.in.:

-         wyceny przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,

-         analizy opłacalności inwestycji,

-         wyznaczania momentu właściwego dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,

w ramach toczących się postępowań sądowych

-      przygotowanie licznych opinii na zlecenie sądów i prokuratur, w tym m.in.: Sądu Okręgowego w Poznaniu, Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Rejonowego w Poznaniu, w zakresie:

-         analizy i oceny ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw,

-         wyceny przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,

-         analizy efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych.

-      przygotowanie ekspertyz, raportów analitycznych i opinii sądowych dotyczących licznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

-      autor licznych ekspertyz, opinii i raportów z zakresu wyceny przedsiębiorstw, analizy opłacalności inwestycji, formułowania strategii oraz planowania finansowego dla inwestorów prywatnych

-      autor licznych analiz sektorowych przygotowywanych na zlecenie inwestorów prywatnych

-      indywidualna działalność doradcza w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw

-      szkolenia: Podnoszenie wiedzy i praktycznych umiejętności procesowych biegłego sądowego w praktyce wymiaru sprawiedliwości (2018), Wycena przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (2017), SAP Business One (2015), IBM SPSS Statistics - Linear and non-linear regression models (2013), IBM SPSS Statistics - data analysis (2012)

-      certyfikaty: LCCI level 3, CCIP C1, C2I – information technologies for business,


Hobby

-      podróże indywidualne (głównie Azja)

-      paralotniarstwo

-      sporty wyczynowe

-      literatura współczesna

-      kino dokumentalne