Biografia
 • 2013 University of California, Berkeley, CA (USA) – program szkoleniowo-stażowy, Center of Executive Education, Haas School of Business
 • 2001 - 2006 Akademia Rolnicza w Poznaniu - doktorat w zakresie nauk
  o żywności i żywieniu
 • 2003 University of Georgia, Athens, Georgia (USA) - visiting scholar
 • 2004 - 2005 Cornell University, Ithaca, NY (USA) - visiting scholar
 • 2000 - 2001 University of Gent/Catholic University of Leuven - Master of Food Science & Technology
 • 1996 - 2001 Akademia Rolnicza w Poznaniu - mgr inż. biotechnologii

Pełnione funkcje
 • Członek European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB)
 • Członek Stowarzyszenia Top 500 Innovators
 • Członek Komisji Własności Intelektualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Pełnomocnik Rektora ds. wdrażania przedsiębiorczości (2016-2020)
 • Współzałożyciel Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu
 • Promotor Przedsiębiorczości Akademickiej w Wielkopolskiej Platformie Innowacyjnej (2014-2016)
 • Członek Zespołu ds. Innowacji i Transferu Technologii Wydziału Zarządzania (2012 - 2014)

Problematyka badawcza
 • zarządzanie innowacjami
 • przedsiębiorczość
 • komercjalizacja badań naukowych
 • finansowanie innowacji
 • controlling

Dydaktyka
 • Financing innovation
 • Controlling
 • Controlling finansowy
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa


Nagrody i osiągnięcia

 • 2017 – nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za monografie pt. "Zielony controlling i finanse. Studium przypadków"

 • 2016 – nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za monografie pt. "Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne" oraz "Green Controlling and Finance. Theoretical Framework"
 • 2013 – laureatka konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators: Science - Management – Commercialization
 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej
 • 2003 - Stypendium University of Georgia, Athens, Georgia