Publikacja w latach 2015 - 2016

Redaktor monografii
 • Leksykon wskaźników efektywności, W. Skoczylas, A. Niemiec, [red.], CeDeWu, Warszawa 2016
 • System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach, A. Niemiec, [red.], CeDeWu, Warszawa 2016

Rozdział w monografii
 • Niemiec, A., Skoczylas, W., 2015, Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej oraz wstępna analiza sytuacji finansowej w: Waldemar Gos (red.),Sprawozdania finansowe i ich analiza. Książka polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 243-282.
 • Batóg, B., Batóg, J., Niemiec, A., Skoczylas, W., Waśniewski, P., 2016, Chapter 3. Performance Measurement Systems and Financial Results of Polish Enterprises: Multidimensional Analysis, In: Advances in Business and Management. Volume 10, ed. Nelson W.D., Nova Science Publishers, New York
 • Niemiec, A., Sierpińska-Sawicz, 2016 Chapter 7, Raportowanie w controlling ekologicznym w przedsiębiorstwach LW Bogdanka, ZGH Bolesław, Grupie Kapitałowej LOTOS, RAFAKO, w: Zielony controlling i finanse. Studium przypadku, red. C. Kochalski, Helion
 • Niemiec, A., Sierpińska-Sawicz, 2016 Chapter 7, Reporting in green controlling at selected companies, in: Green Controlling and Finance. Case studies, ed. C. Kochalski, Helion
Artykuł w czasopiśmie
 • Niemiec, A., 2015, Możliwość zastosowania analizy istotności-osiągnięć w identyfikacji i ewaluacji zestawu kluczowych mierników dokonań (KPIs), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, s. 563-572.
 • Batóg, B., Batóg, J., Skoczylas, W., Waśniewski, P., Niemiec, A., 2015, Application Of Ordinal Logit Models In The Diagnosis Of Performance Measurement System In Polish Enterprises, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 398, s. 24-35.
 • Skoczylas, W., Niemiec, A., System pomiaru dokonań. Diagnoza rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach polskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczećińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2/2016 (80), cz. 1, s. 149–162, DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-15
 • Niemiec, A., 2016, Strategic Map for Hospital Management: Perspectives and Priorities,   Economics and  Sociology, Vol.   9, No  3,  pp.  63-75.   DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-3/6
Materiały konferencyjne
 • PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEMS AND FINANCIAL RESULTS OF POLISH ENTERPRISES: MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS
 • IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS (IPA) IN IDENTIFICATION OR EVALUATION OF A SET OF KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIS) FOR DIFFERENT SIZE COMPANIES
 • Hospital strategy map containing sustainable development
 • System pomiaru dokonań. Diagnoza rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach polskich (wsp. W. Skoczylas)