W ramach postępowania konkursowego stypendystą w projekcie
Solidarność społeczna, postawy wobec państwa opiekuńczego oraz wzorce zasługiwalności w społeczeństwie polskim po wprowadzeniu programu "Rodzina 500+". (nr 2018/31/B/HS5/01707)
została Pani Anna Żabińska.
 
Piotr Michoń - przewodniczący komisji konkursowej