Tematyka seminariów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych pierwszego stopnia, na rok akademicki 2019/2020:

stacjonarne:

dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. UEP – „Satysfakcja i zaangażowanie - projektowanie doświadczeń pracowniczych (employee experience)”

dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP – „Praca i polityka społeczna w perspektywie interdyscyplinarnej”

dr Dominik Buttler – „Edukacja i rynek pracy. Podejście ilościowe”

dr Krzysztof Szwarc – „Statystyczna analiza zjawisk ekonomicznych i społecznych"


niestacjonarne zaoczne:

dr Krzysztof Szwarc – „Statystyczna analiza zjawisk ekonomicznych i społecznych"