Pracownicy Katedry Pracy i Polityki Społecznej prowadzą prace naukowo-badawcze w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Ich zainteresowania i specjalności naukowe obejmują w szczególności: problematykę polityki społecznej (w tym zabezpieczenie społeczne, systemy emerytalne, opieka długoterminowa nad osobami starszymi, procesy selekcji w systemach szkolnych), rynku pracy (w tym zatrudnienie i kariery absolwentów szkół wyższych), zarządzanie zasobami ludzkimi (w tym w bankach, instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach). Różnorodność doświadczeń zawodowych i ścieżek karier zespołu ułatwia prowadzenie interdyscyplinarnych badań oraz przekłada się na jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych i seminariów. Sprzyjają temu m.in. rozwinięte kontakty i doświadczenia we współpracy z prestiżowymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz praktyką krajową.
Kapitalne znaczenie dla naszych dokonań i perspektyw na przyszłość ma to, że stanowimy  zgrany zespół  życzliwych i ciekawych świata ludzi. Zespół ciągle rozwijający kompetencje i gotowy dzielić się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami z osobami, które chcą z nami współpracować.