Kierownik Katedry Rachunkowości Zarządczej

Magister ekonomii

IX.1990-X1995 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
IX.1994-VI.1995 Stirling University

Doktorat

2001 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu — Rachunek kosztów działań jako narzędzie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa

Habilitacja 

2014 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu — Rachunek kosztów w zrównoważonej ocenie dokonań uczelni wyższej


Pełnione funkcje

Kierownik Katedry Rachunkowości Zarządczej

Kierownik Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Finanse

Kierownik Studiów Podyplomowych CGMA Finance Leadership Program

Koordynator programu CIMA na Uczelni

Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Obszary badawcze:

Rachunkowość zarządcza i rachunki kosztów
Technologie informatyczne w rachunkowości


Publikacje naukowe od 2003 roku  do 2013


 Monografie naukowe (rozdziały) - chronologicznie

1.       Napiecek R., Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów działań w kreowaniu wartości dodanej dla akcjonariusza, Zeszyt Naukowy AE w Poznaniu, Wydaw. AE, Poznań 2005

2.       Napiecek R., Koszty i ich rozliczenie oraz produkty pracy, w: Rachunkowość: obszary problemowe / red. nauk. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Wydaw. AE, Poznań 2006

3.       Napiecek R., Rachunkowość finansowa na tle rachunkowości zarządczej, red. nauk. W. Gabrusewicz, Zeszyt Naukowy AE, Wydaw. AE, Poznań 2006

4.       Napiecek R., Poetschke H., Wstępna analiza struktury kosztów układu kalkulacyjnego w polskich spółkach giełdowych ,w: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej,  red. nauk. W. Gabrusewicz, Zeszyt Naukowy AE, Wydaw. AE, Poznań 2007

5.       Napiecek R.,  Rachunkowość zarządcza źródłem danych dla sprawozdawczości finansowej, w: Krajowy i międzynarodowy wymiar współczesnej rachunkowości. / red. nauk. W. Gabrusewicz, Zeszyt Naukowy AE, Wydaw. AE, Poznań 2009

6.       Napiecek R., Modele rachunku kosztów, w: Rachunkowość zaawansowana cz. III, red. nauk. A. Kamela-Sowińska, Wydaw. WSHiR, Poznań 2010

7.       Napiecek R., Rachunek kosztów zmiennych, w: Rachunkowość zaawansowana cz. III, red. nauk. A. Kamela-Sowińska, Wydaw. WSHiR, Poznań 2010

8.       Napiecek R., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, w: Rachunkowość zaawansowana cz. III, red. nauk. A. Kamela-Sowińska, Wydaw. WSHiR, Poznań 2010

9.       Napiecek R., Mierniki zawansowanej rachunkowości zarządczej, w: Rachunkowość zaawansowana cz. III, red. nauk. A. Kamela-Sowińska, Wydaw. WSHiR, Poznań 2010

10.   Napiecek, R., 2010, Concept of comparability and periodization vs. Utility of financial statements, w: Selected problems and perspectives of the process of global harmonization and standardization of accounting red. nauk. W. Gabrusewicz / J. Samelak, Zeszyt Naukowy nr 163 UEP, Wydaw. UEP, Poznań, s.83-92

11.   Napiecek, R., 2011, Sprawozdawczość podmiotów gospodarczych a rachunkowość, w: Dylematy współczesnej rachunkowości, red. nauk. W. Gabrusewicz / J. Samelak, Zeszyt Naukowy nr 174 UEP, Wydaw. UEP Poznań, s. 96-108

12.   Napiecek, R. 2011, Kierunki rozwoju systemu raportowania dokonań jednostek sektora finansów publicznych na przykładzie uczelni wyższych, w: Kierunki zmian we współczesnej rachunkowości ,red. nauk. W. Gabrusewicz / J. Samelak,  Zeszyt Naukowy nr 191 UEP, Wydaw. UEP, Poznań, s.118-128

13.   Napiecek, R., 2012, Pomiar jako czynnik determinujący rozwój rachunkowości, w: Obszary badawcze współczesnej rachunkowości, red. nauk. W. Gabrusewicz / J. Samelak, Zeszyt Naukowy nr 233 UEP, Wydaw. UEP, Poznań, s.78-86

14.   Napiecek, R. 2013, Efektywność ekonomiczna uczelni wyższych w ramach prawnie obowiązujących kryteriów oceny ich działania, red. J. Pakuła, Eikon, Toruń, s.181-194

15.   Napiecek, R., 2013, Rachunek kosztów w zrównoważonej ocenie dokonań uczelni wyższej, Wydaw. UEP, Poznań


 

 1. Napiecek R., Rachunkowość finansowa na tle rachunkowości zarządczej, w: Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia / red. nauk. W. Gabrusewicz, Wydaw. AE, Poznań 2006.
 2. Napiecek R., Poetschke H.,  Analiza struktury kosztów układu kalkulacyjnego w polskich spółkach giełdowych z uwzględnieniem wybranych branż, w: Biegły rewident : zawód czy misja?, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Poznań, 25-26 maja 2007,  Wydaw. AE, Poznań 2007.
 3. Napiecek R., Kierunki rozwoju rachunkowości zarządczej, w: Współczesna rachunkowość a certyfikacja zawodu księgowego, SKwP, Poznań 2009.
 4. Napiecek R., Cieślak M.,Evaluation of the Polish Code of Professional Ethics in Accounting.Survey Results, 33’rd Congress of European Accounting Association, Istanbul 2010.
 5. Napiecek R., Rachunek kosztów w warunkach kryzysu, w: Rachunkowość w warunkach kryzysu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu, Poznań 2010.
 6. Napiecek R., Cieślak M.,A Model of Balanced Management of University Resources – the case of Poznań University of Economics, 34’rd Congress of European Accounting Association, Rome 2011.
 7. Napiecek R., Cieślak M., Managing a university from its revenue perspective  -   empirical illustration of Poznan University of Economics, 2nd International Conference of International Management Research Academy & Rochester Institute of Technology-American College of Management and Technology, Zagrzeb, 2013.
 8. Napiecek R., Cieślak M., Information needs of stakeholders and universities’ reporting in Poland. Diagnosis and proposal for changes,  The 25th CSEAR International Congress on Social & Environmental Accounting Research, School of Management, University of St Andrews, Scotland, 2013.
 9. Napiecek, R. 2014, Obszary stosowania rachunkowości partycypacyjnej, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol.2, no. 5(266),      Wydaw. UEP, Poznań
 10. Napiecek R., Cieślak M., 2014, Managing a university from its revenue perspective  -   empirical illustration of Poznan University of Economics, Management Studies, vol.2 no.2, February, David Publishing Company, New York


Materiały dydaktyczne

1.       Napiecek R., Koszty i ich rozliczenie oraz produkty pracy, w: Rachunkowość finansowa. Obszary problemowe / red. nauk. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydaw. AE, Poznań 2006.

2.       Napiecek R., Koszty i ich rozliczenie oraz produkty pracy, w: Rachunkowość finansowa. Obszary problemowe / red. nauk. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydaw. AE, Poznań 2008.

3.       Napiecek R., Koszty i ich rozliczenie oraz produkty pracy, w: Rachunkowość finansowa. Obszary problemowe / red. nauk. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydaw. AE, Poznań 2009.

4.       Napiecek R., Koszty i ich rozliczenie oraz produkty pracy, w: Rachunkowość finansowa. Obszary problemowe / red. nauk. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydaw. AE, Poznań 2011.Dydaktyka:

Wykładowca w ramach:
  • Programu MBA Poznań-Atlanta Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  • Programu Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu,
  • Program MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.