Kontakt do koordynatora The CGMA Finance Leadership Program
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:
dr Maciej Ciołek, CIMA DipMA
e-mail: maciej.ciolek@ue.poznan.pl