czas trwania: 17.05.2013 - 15.09.2013
miejsce ekspozycji: Czytelnia Książek Biblioteki Głównej UEP

Na wystawie przedstawione zostały dokumenty i fotografie dokumentujące życie osobiste i dokonania naukowe oraz wpływ Jubilatów na rozwój Uczelni - prof. R. Domański był rektorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w latach 1969/1970 - 1979, natomiast prof. B. Gruchman - rektorem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w latach 1990/1991 - 1995/1996. Wystawa pierwotnie towarzyszyła konferencji naukowej "Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów", zorganizowanej w dniach 09.-10.05.2013 przez Katedrę Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP oraz Katedrę Europeistyki UEP. Opracowanie wystawy: zespół Ośrodka Historii UEP
Opracowanie graficzne plakatów: Izabela Jasiczak (Dział Marketingu UEP)