Magister Magdalena Kujawiak, doktorantka w Katedrze Mikroekonomii UEP, otrzymała wyróżnienie w XVI edycji konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej, inżynierskiej i licencjackiej z dziedziny „TRANSPORT” w roku akademickim 2013/2014 oraz dla najlepszej książki o tematyce transportowej wydanej w roku akademickim 2013/2014. Z uznaniem gremium spotkała się jej praca magisterska pt. „Analiza obszaru ciążenia portu lotniczego na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach”, napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marka Rekowskiego, prof. zw. UEP.