Nagrody i osiągnięcia studentów i absolwentów

Konkurs Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie

Absolwentka kierunku gospodarka przestrzenna, a obecnie studentka studiów III stopnia,mgr Kinga Pawlicka zdobyła nagrodę w 9. edycji prestiżowego konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie obronione na poznańskich uczelniach.
Kinga Pawlicka zdobyła nagrodę za pracę mgr pt. „Innowacyjna rola architektury jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta – przypadek Poznania” wykonaną w Katedrze Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej pod kierunkiem dr. hab. Waldemara Budnera, prof. nadzw. UEP.

Wspomniana praca rywalizowała z rekordową liczbą zgłoszonych do konkursu aż 70 prac magisterskich z uczelni Poznania.

Wyróżnienie w tym konkursie uzyskała również absolwentka Wydz. Gospodarki Międzynarodowej mgr Katarzyna Mroczek za pracę napisaną pod kierunkiem Prof. dr. hab. Mariana Goryni pt. "Regionalny System Innowacji jako determinanta konkurencyjności regionalnej na przykładzie hiszpańskiego Systemu MadrimasD oraz regionu Wielkopolski"