Nagrody i osiągnięcia studentów i absolwentów

Nagroda w konkursie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pan mgr Tomasz Podolak (absolwent specjalności inżynieria finansowa na kierunku informatyka i ekonometria, WIGE) otrzymał trzecią nagrodę w ogłoszonym przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego konkursie na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego.

Nagrodzona praca magisterska pt. "Przestępczość giełdowa w Polsce" została przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Małgorzaty Doman (Katedra Matematyki Stosowanej, WIGE).

http://www.abw.gov.pl/portal/pl/8/955/Warszawa_04112013_r.html