Educating for 34 552 days
Nagrody i osiągnięcia studentów i absolwentów

Nagrody w Konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

Zarząd Główny i Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wyróżniła nagrodami w tegorocznym Konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości następujących studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:
  • mgr  Joannę Urbaniak nagrodą I stopnia im. Jerzego Sablika  za pracę magisterską pt.: „Konsolidacja sprawozdań finansowych według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na przykładzie grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Marzeny Remlein, prof. nadzw. UEP,
  • pana Adama Dwornika nagrodą I stopnia  za pracę dyplomową pt.: „Rola rachunkowości w procesie zarządzania i raportowania ryzyka” napisaną pod kierunkiem dr Joanny Błażyńskiej.