Z ogromną przyjemnością informujemy, że mgr Maciej Rolski (absolwent WE) otrzymał pierwszą nagrodę w XI edycji Konkursu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na najlepsze prace magisterskie za pracę pt. "Efektywność tradycyjnych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych w Polsce", napisaną pod kierunkiem naukowym dr hab. prof. UEP Katarzyny Perez (pracownika Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej). 
Warto dodać, że jest to pierwsza taka nagroda dla absolwenta naszej Uczelni od początku istnienia Konkursu IZFiA.