Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informujemy, że absolwent WE - mgr Marcin Flotyński (obecnie doktorant Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej) otrzymał wyróżnienie w pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych na najlepszą pracę magisterską o tematyce „publiczny rynek kapitałowy”.
Praca pt. „The influence of index options on the efficiency of stock portfolios created with multidimensional comparative analysis” została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej i znalazła uznanie wśród Komisji konkursowej jako jedna z trzech prac magisterskich z całej Polski.