Nagrody i osiągnięcia studentów i absolwentów

XII Edycja konkursu na prace dyplomowe

W XII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz „Gazetę Ubezpieczeniową” nagrody otrzymali:
W kategorii prac magisterskich:
  • I miejsce – mgr Andrzej Bednarczyk za pracę pt. Wpływ kryzysu na rynek ubezpieczeń ryzyka kredytu kupieckiego. Promotorem jest prof. dr hab. Jerzy Handschke, prof. nadzw. UEP. Praca została napisana w Katedrze Ubezpieczeń.
  • III miejsce - Magdalena Kowalska za pracę pt. Zaufanie a zachowania konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych. Promotorem jest dr hab. Lilianna Nowak z Katedry Strategii Marketingowych.

W kategorii prac licencjackich:
  • I miejsce – Agata Kosacka za pracę pt. Promocja zdrowia w działaniach ubezpieczycieli oferujących prywatne ubezpieczenia zdrowotne - doświadczenia polskie i zagraniczne. Promotorem jest dr Magdalena Osak. Praca została napisana w Katedrze Ubezpieczeń.
  • II miejsce – Michał Chuda za pracę pt. Niedozwolone postanowienia umowne w ubezpieczeniach zdrowotnych. Promotorem jest dr Magdalena Osak. Praca została napisana w Katedrze Ubezpieczeń.
  • III miejsce (ex aequo) – Katarzyna Kacprzak za pracę pt. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki kapitałowej w świetle realizacji zasady pełności ochrony ubezpieczeniowej. Promotorem jest dr Piotr Manikowski. Praca została napisana w Katedrze Ubezpieczeń.
W kategorii prac podyplomowych:
  • I miejsce - Anna Strugińska za pracę pt. Problemy likwidacji szkód z ubezpieczenia autocasco przy obsłudze firm leasingowych. Promotorem jest dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP. Praca została napisana w Katedrze Ubezpieczeń.
Ponadto Rzecznik Ubezpieczonych, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego "Pro Motor" przyznali wyróżnienia.

  • Wyróżnienie Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymał Mariusz Barcz za pracę licencjacką pt. Ubezpieczenie upraw ziół w Polsce i na świecie. Promotorem jest dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana w Katedrze Ubezpieczeń.
  • Wyróżnienie Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego "Pro Motor" otrzymała Izabela Sikorska za pracę podyplomową pt. Analiza porównawcza odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ruchem pojazdów mechanicznych na przykładzie Polski i Anglii. Promotorem jest prof. dr hab. Jerzy Handschke, prof. nadzw. UEP. Praca została napisana w Katedrze Ubezpieczeń.