Academic Advancement Board

Procedura składania wniosku o dokonanie opłaty do RDN w związku z postępowaniem o nadanie tytułu profesora