Wykłady otwarte mają na celu podniesienie poziomu wiedzy studentów i innych słuchaczy o aspektach środowiskowych (m. in. zmiany klimatu, nowe przepisy prawne, monitoring działalności operacyjnej) w zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Wykłady otwarte będą się odbywały w roku akademickim 2015/2016