Główny nacisk badawczy w ramach obszaru badań w obszarze Internetu Rzeczy i Usług jest położony na wypracowanie efektywnych metod współpracy rozproszonych i heterogenicznych urządzeń Internetu Rzeczy oraz skojarzonych z nimi usług.

Ponieważ główną cechą docelowego rozwiązania ma być interoperacyjność, Pracownia została wyposażona w technologicznie różne klasy urządzenia. W szczególności umozliwiajace, badanie połączenia sieci zdecentralizowanych (klasy EIB/KNX), sieci sterowanych centralnie (klasy Z-Wave), sieci systemów „małej automatyki” (urządzenia komunikacji radiowej 433/868MHz, Bluetooth, ZigBee, itp.), sieci komunikacji kablowej (1-wire, I2C itp.) i innych, oraz łączenie ich w jedną funkcjonalną całość.


PIR wyposażony został w następujące elementy infrastrukturalne:

Stanowisko badań technologii EIB/KNX:

  • Bramki komunikacyjne między standardami sieci, w tym bramki i routery KNX,
  • Centrum sterowania siecią urządzeń wraz z czujkami,
  • Elementy specyficzne sieci, w tym sensory, panele dotykowe, moduł aktorów, sterownik KNX;

Stanowisko badań technologii Z-Wave (system Fibaro):

  • Bramka komunikacyjna między standardami sieci z dostępem WiFi,
  • Centrum sterowania siecią urządzeń,
  • Elementy specyficzne sieci, w tym sensory, klawiatura zewnętrzna, kamera IP, przełączniki;

Stanowisko badań technologii ZigBee/Bluetooth:

  • Bramki komunikacyjne między standardami sieci, w tym brama Ethernet, USB i Wireless,
  • Centrum sterowania siecią urządzeń,
  • Elementy specyficzne sieci w tym sensory, przełączniki bezprzewodowe.