Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 9/2017

w sprawie: zmiany Komunikatu nr 6/2017 Kanclerza UEP dotyczącego badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu