Komunikaty Rektora

Komunikat nr 26/2016

w sprawie: pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2017