Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 4/2017

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji ds. Etyki Badań Naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu