Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 1/St.Pod./2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/St.Pod./2017 Rektora UEP z dnia 6 września 2017 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Finanse menedżerskie”