Educating for 34 436 days
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 14/St.Pod./2018

w sprawie prowadzenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Master of Business Training – studia menedżersko-trenerskie”