Educating for 34 436 days
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 4/St.Pod./2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/St.Pod./2018 Rektora UEP z dnia 18 września 2018 roku w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu trzeciej edycji Studiów Podyplomowych „Finanse menedżerskie”