Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 54/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej”