Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 6/St.Pod./2018

w sprawie prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Bankowość oraz finansowe i prawne aspekty inwestycji”