Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 6 /St.Pod./2019

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/St.Pod./2018 Rektora UEP z dnia 5 września 2018 roku w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu szóstej edycji Studiów Podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - dla służb mundurowych